Zabytki

Pobyt w naszym apartamencie, to nie tylko wygodny nocleg w Gdańsku, ale także możliwość obcowania z zabytkami Gdańska zlokalizowanymi w bliskiej odległości od apartamentu.

Poniżej zebraliśmy listę wybranych zabytków. Do większości z nich dotrzesz pieszo.

Katownia i Wieża Więzienna

Katownia i Wieża Więzienna - Apartament Na Piaskach Gdańsk

Wieża Więzienna wraz z Katownią stanowią średniowieczny zespół przedbramia ulicy Długiej. Katownia przebudowana została w 1593 r. przez Flamanda, Antoniego van Obberghena, natomiast Wieża Więzienna podwyższona została do dzisiejszego stanu w latach 1508-1509 przez Michała Enkingera. Do czasu wzniesienia nowożytnych umocnień ziemnych w drugiej połowie XVI w. mury szyi bramnej, łączącej oba budynki, stały nad fosą wypełnioną wodą. Po zakończeniu prac adaptacyjnych Katownia stała się siedzibą Muzeum Bursztynu wchodzącego w skład Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Brama Wyżynna

Brama Wyżynna - Apartament Na Piaskach Gdańsk

Otwiera tak zwaną Drogę Królewską prowadzącą ulicami Długą i Długim Targiem do Bramy Zielonej. Została zbudowana przez Hansa Kramera z Saksonii jako element nowożytnych fortyfikacji wzniesionych w latach 1571-1576 wzdłuż zachodniej granicy miasta. Początkowo ceglana, w 1588 r. uzyskała swój dzisiejszy kształt dzięki przebudowie, którą przeprowadził Flamandczyk Willem van den Blocke.
W Bramie Wyżynnej działa Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej.

Ratusz Starego Miasta

Ratusz Starego Miasta - Apartament Na Piaskach Gdańsk

Zbudowany w latach 1587-1595 przez Antoniego van Obbergena. Prezentuje on klasyczne cechy dobrej, manierystycznej architektury flamandzkiej. We wnętrzu zachowały się alegoryczne XVII - wieczne obrazy, na ścianach Adolfa Boya, na stropie - z warsztatu Hermana Hana. Ratusz Starego Miasta jest obecnie siedzibą Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Strony

▲ Top